AI换脸激情一区二区

AI换脸激情一区二区

 先悸而烦者,为虚。阳盛阴虚,汗之则死,下之则愈。

寸口数大有力,为重阳;尺部微而无力,为重阴。伤寒,厥而心下悸者,宜先治悸,茯苓桂甘汤;后治厥,四逆汤。

太阳无汗喜渴,忌白虎,宜小柴胡汤。 如无萝卜子,用澄清泥浆水亦可也。

两阳交尽,名曰厥阴也。 如吐利不止者,理中汤。

结胸证,烦躁悉具者,死。此事不明,祸如反掌。

脉不洪大,病患自静,先红后黄者,蚊迹也。如初病无热便厥者,此直中阴经之寒证也,宜四逆汤温之。

Leave a Reply